Ogni acquisto che fai su www.brandgioielli.it implica l’accettazione da parte tua delle seguenti condizioni.

Εισαγωγή
Ο ιστότοπος www.brandgioielli.com διαχειρίζεται η Jewit srl που εδρεύει στη Δημοκρατία του Αγίου Μαρίνου.
Αυτοί οι γενικοί όροι πώλησης (εφεξής μόνο "Γενικοί όροι") διέπουν την πώληση των προϊόντων που διατίθενται στο εμπόριο από το www.brandgioielli.com. Όλες οι αγορές προϊόντων που πραγματοποιούνται μέσω της ιστοσελίδας www.brandgioielli.com και σύμφωνα με τις διαδικασίες που αναφέρονται σε αυτήν, θα διέπονται από τους παρόντες Γενικούς Όρους.
Κάνοντας μια παραγγελία με τους διάφορους τρόπους που παρέχονται, ο Πελάτης δηλώνει ότι έχει διαβάσει όλες τις πληροφορίες που παρέχονται κατά τη διαδικασία αγοράς και ότι αποδέχεται πλήρως τους όρους και τις προϋποθέσεις (γενικούς και πληρωμής) που μεταγράφονται παρακάτω.

Διαδικασία αγοράς
Per acquistare un articolo presente nel catalogo online è sufficiente cliccare sul carrello presente in ogni articolo perché questo venga inserito in un modulo d’ordine. Solo alla fine deciderete se confermare l’ordine.
L’ordine è effettuato mediante la conferma dello stesso ed è subordinato al pagamento del prezzo, delle imposte e delle eventuali spese di spedizione e di pagamento indicate nel modulo di riepilogo dell’ordine. Ciascun ordine inviato costituisce un’offerta per l’acquisto dei prodotti. Gli ordini sono soggetti alla disponibilità ed alla discrezionale accettazione del Titolare.
La Ricevuta di Elaborazione d’Ordine non costituisce accettazione dell’ordine. La conclusione del contratto avviene al momento dell’invio della Conferma d’Ordine Spedito da parte del Titolare all’indirizzo e-mail fornito dall’Utente. Il Titolare si riserva la possibilità di non confermare un ordine comunicando all’Utente, all’indirizzo e-mail associato al suo ordine, l’eventuale indisponibilità di uno o più dei prodotti acquistati. In questo caso il Titolare provvederà al rimborso del prezzo sostenuto dall’Utente.
Αποκλείεται κάθε δικαίωμα του Πελάτη για αποζημίωση για ζημίες ή αποζημίωση, καθώς και οποιαδήποτε συμβατική ή εξωσυμβατική ευθύνη για άμεσες ή έμμεσες ζημιές σε πρόσωπα ή/και πράγματα, που προκαλούνται από τη μη αποδοχή, έστω και μερική, παραγγελίας.
Οι φωτογραφίες που σχετίζονται με τα προϊόντα ενδέχεται να μην αντικατοπτρίζουν ακριβώς την εμφάνιση και τις πληροφορίες που σχετίζονται με το παραδοθέν προϊόν.
Tutti i prodotti messi in vendita su www.brandgioielli.com di norma sono presenti nel nostro magazzino. Tuttavia l’effettiva disponibilità di un prodotto è indicativa, in quanto più Utenti/Clienti possono acquistarlo nello stesso momento. In caso di mancanza o scarsa disponibilità di un prodotto ordinato, la Jewit srl, avvertirà tempestivamente il cliente comunicando anche gli eventuali tempi di reperibilità , fatta salva la facoltà per il cliente di annullare l’ordinazione.
Η εταιρεία μπορεί να αποφασίσει να παραιτηθεί από την πώληση επιστρέφοντας το ποσό που καταβλήθηκε τις αμέσως επόμενες ημέρες και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός δέκα ημερών από την παραγγελία. Σε συμφωνία με την Jewit srl, θα μπορεί να αντικαταστήσει το παραγγελθέν προϊόν.
Σε ορισμένα προϊόντα, η Jewit srl διατηρεί το δικαίωμα να δέχεται παραγγελίες μειώνοντας τις ποσότητες, με την επιφύλαξη ειδοποίησης και αποδοχής από τον Πελάτη, διαφορετικά η παραγγελία θα θεωρείται ακυρωμένη.
Tutti i prezzi presenti nel sito sono da intendersi comprensivi di IVA Italiana. Spese di spedizione escluse. I Prezzi non includono eventuali tasse, dazi e imposte applicabili nei paesi di destinazione diversi dall’ITALIA. L’IVA Italiana viene assolta tramite rappresentante fiscale italiano. 
Η Jewit Srl διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις τιμές online ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση. Η μεταβολή των τιμών δεν μπορεί να οδηγήσει σε αξιώσεις αποζημίωσης από πελάτες.
Μπορεί να εμφανιστούν λανθασμένες τιμές στον ιστότοπο. Μετά την τοποθέτηση της παραγγελίας από τον πελάτη, η τιμή δεν μπορεί πλέον να τροποποιηθεί από τον πωλητή αλλά και σε αυτή την περίπτωση το δικαίωμα του πωλητή να μην αποδεχτεί την παραγγελία παραμένει ανεπηρέαστο.

ΠΛΗΡΩΜΕΣ
Για να αγοράσετε τα προϊόντα μας, μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε διαφορετικούς τρόπους πληρωμής:

– Πληρωμή με πιστωτική κάρτα
– Πληρωμή με προκαταβολή τραπεζικού εμβάσματος
- Πληρωμή με Paypal
– Πληρωμή με αντικαταβολή

Πληρωμή με πιστωτική κάρτα.

Η πληρωμή γίνεται με πιστωτική κάρτα. Μετά την επιβεβαίωση της παραγγελίας στον ιστότοπο www.brandgioielli.com, η παραγγελία σας θα βρίσκεται σε κατάσταση επεξεργασίας.

Πληρωμή με προκαταβολή τραπεζικού εμβάσματος
Η πληρωμή γίνεται με προκαταβολή τραπεζικού εμβάσματος. Μετά την επιβεβαίωση της παραγγελίας, θα γνωστοποιηθούν τα απαραίτητα στοιχεία για να γίνει η μεταφορά με το σχετικό ποσό της παραγγελίας που μόλις επιβεβαιώθηκε. Μόλις ληφθεί το τραπεζικό έμβασμα, το προσωπικό θα μπορεί να ξεκινήσει την προετοιμασία της παραγγελίας σας. Συνιστούμε να προσδιορίσετε τον αριθμό παραγγελίας στο θέμα της μεταφοράς για να διευκολυνθεί η διαχείρισή της. η παραγγελία θα εκκρεμεί μέχρι να παραληφθεί η μεταφορά.

Πληρωμή με Paypal
Η πληρωμή γίνεται μέσω Paypal. Μετά την επιβεβαίωση της παραγγελίας στον ιστότοπο www.brandgioielli.com, η παραγγελία σας θα βρίσκεται σε κατάσταση επεξεργασίας.

Πληρωμή με αντικαταβολή
Η πληρωμή θα γίνει με μετρητά κατά την παράδοση, με χρέωση 4,50 € με αντικαταβολή

Συλλογές και Παράδοση
Με την αποστολή της παραγγελίας, ο πελάτης αναλαμβάνει να παραλάβει τα εμπορεύματα με courier που θα επιλέξουμε σύμφωνα με τις συμφωνημένες τιμές που χρεώνονται κατά τη στιγμή της παραγγελίας.
Σε κάθε περίπτωση η παραλαβή με courier γίνεται στο όνομα και για λογαριασμό του τελικού πελάτη στο γραφείο μας.

*Διανομή
Οι παραδόσεις γίνονται κατά τις κανονικές εργάσιμες ώρες στη διεύθυνση που υποδεικνύει ο Χρήστης και με τον τρόπο που καθορίζεται στην περίληψη της παραγγελίας.
Σε περίπτωση μη παραλαβής εντός της προθεσμίας που έχει ορίσει ο μεταφορέας, τα προϊόντα θα επιστραφούν στον Κάτοχο. Ο Κάτοχος δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για λάθη παράδοσης που οφείλονται σε ανακρίβειες ή ελλιπή ολοκλήρωση της παραγγελίας από τον Χρήστη, για ζημιές που μπορεί να έχουν προκληθεί στα Προϊόντα μετά την παράδοση στον μεταφορέα ή για καθυστερήσεις παράδοσης στον τελευταίο.

Δικαίωμα υπαναχώρησης
Il Cliente ha diritto di recedere dal contratto stipulato, senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro 14 giorni dal ricevimento del prodotto.
Il Cliente potrà esercitare il diritto di recesso comunicandolo (entro il suddetto termine) telefonicamente al Servizio Clienti al numero 0549 963403 dal Lunedi al venerdì dalle 9 alle 13:30 – dalle 14.30 alle 17.00. Oppure scrivendo all’indirizzo e-mail [email protected]
Il Cliente ha diritto di recedere dal contratto a condizione che il prodotto sia restituito integro.  I prodotti vanno restituiti nella confezione originale, integra, non aperta e non manomessa, con sigilli intatti, all’interno dell’imballo originale, all’indirizzo: Jewit srl via Piandolano 12 – Serravalle – 47899
Δημοκρατία του Αγίου Μαρίνου
Κατά την άφιξή του στην αποθήκη, το προϊόν θα εξεταστεί για να εκτιμηθεί τυχόν ζημιά ή/και παραβίαση που δεν προκαλείται από τη μεταφορά.
Η επιστροφή του προϊόντος μέσω της ανακοινωθείσας άσκησης του Δικαιώματος Υπαναχώρησης συνεπάγεται την επιστροφή του τιμήματος του αγορασθέντος προϊόντος. Το άμεσο κόστος της επιστροφής (COSTO DEL CORRIERE per restituire il pacco) χρεώνεται πάντα στον καταναλωτή.
Jewit S.r.l. nel più breve tempo possibile e comunque al massimo entro 14 giorni dal ricevimento della merce a magazzino autorizzerà il rimborso al Cliente delle somme versate. Le spese di ritiro resteranno definitivamente a carico del Cliente.
Για τους σκοπούς της επιστροφής, η αποστολή, μέχρι την βεβαίωση παραλαβής στο κατάστημά μας, γίνεται με την πλήρη ευθύνη του Πελάτη. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση σε περιπτώσεις ζημιάς, κλοπής ή απώλειας εμπορευμάτων που επιστράφηκαν με ανασφάλιστες αποστολές από τον Πελάτη για εργασίες επιστροφής εμπορευμάτων.

Μυστικότητα
Αυτοί οι όροι αναφέρονται τόσο σε προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω του ιστότοπού μας www.brandgioielli.com όσο και σε προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται απευθείας στην εταιρεία ή μέσω άλλων μεθόδων έμμεσης επικοινωνίας.
Con la Sua registrazione dell’ordine Lei accetta integralmente i termini e condizioni qui riportate e acconsente al fatto che la ditta Jewit srl possa trattare i Suoi dati personali per l’erogazione dei servizi per i quali la stessa è prevista.
Σχετ. Άρθρο 8 Ν. 23 Μαΐου 1995, αρ. 70, που εκδόθηκε από τον Captain Regent της Γαληνοτάτης Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
(Prescrizioni)Chiunque venga interpellato per la raccolta di dati personali destinati ad applicazioni informatiche deve essere reso edotto: a) delle finalità perseguite dalla raccolta dei dati; b) del carattere obbligatorio o facoltativo delle risposte; c) delle conseguenze, nei propri confronti, dell’eventuale mancata risposta; d) della destinazione delle informazioni raccolte, che può essere pubblica, riservata o estesa a terzi ben individuati; e) dell’esistenza del diritto, garantito per legge, di accesso e di rettifica dei dati raccolti.
Οι πληροφορίες παρέχονται μόνο για αυτόν τον ιστότοπο και όχι για άλλους ιστότοπους που μπορεί να συμβουλευτεί ο χρήστης μέσω συνδέσμων σε αυτόν τον ιστότοπο. Επισκεπτόμενοι αυτόν τον ιστότοπο, δηλώνετε σιωπηρά ότι έχετε κατανοήσει και αποδεχτεί τις μεθόδους θεραπείας που περιγράφονται σε αυτήν τη δήλωση απορρήτου. Η εταιρεία Jewit srl via Piandolano 12 – Serravalle – 47899 – Rep. San Marino (SM) στο πρόσωπο του pro-tempore νόμιμου εκπροσώπου της είναι ο ιδιοκτήτης της επεξεργασίας των προαναφερθέντων δεδομένων.
I Suoi dati personali saranno trattati nel rispetto della disciplina di legge e secondo gli scopi qui indicati. Il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza. Le modalità del trattamento prevedono l’utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici (ivi compresi telefax, telefono, anche senza assistenza di operatore, posta elettronica, SMS ed altri sistemi informatici e/o automatizzati di comunicazione).
Η Jewit srl συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των ενδιαφερομένων για την παροχή υπηρεσιών για τις οποίες απαιτείται εγγραφή, την εκτέλεση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις συμβατικές σχέσεις που έχουν συναφθεί μαζί σας ή για την εκτέλεση προσυμβατικών δραστηριοτήτων, ιδίως: διαχείριση πελατολογίου ; εκπλήρωση λογιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων· διαχείριση διαφορών· δραστηριότητες μάρκετινγκ και ανίχνευση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών. Η παροχή των δεδομένων που απαιτούνται για αυτούς τους σκοπούς δεν είναι υποχρεωτική αλλά απαραίτητη και η άρνηση παροχής τους θα καταστήσει αδύνατη για την Jewit srl να δημιουργήσει και να εφαρμόσει τις εν λόγω σχέσεις.
Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από επισκέπτες που αποστέλλουν αιτήματα για πληροφορίες θα χρησιμοποιηθούν για την ολοκλήρωση του ίδιου του αιτήματος.
Τα προσωπικά δεδομένα όσων εγγράφονται στα ενημερωτικά δελτία και εκείνων που (με την εγγραφή τους στον ιστότοπο ή με άλλο τρόπο παρέχοντας τη συγκατάθεσή τους) γενικά συναινούν στις δραστηριότητες μάρκετινγκ μας θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τους σκοπούς της παροχής της υπηρεσίας ή της ζητούμενης υπηρεσίας και θα διατηρούνται κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας ή έως ότου δεν υπάρχει νομικά σχετικό συμφέρον για τη διατήρησή τους.
Εάν είστε ήδη πελάτης μας, θα μπορούμε να στέλνουμε εμπορικές ανακοινώσεις σχετικά με υπηρεσίες και προϊόντα παρόμοια με αυτά που έχετε ήδη χρησιμοποιήσει, εκτός εάν διαφωνείτε.
Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να υποβάλει αίτημα για προσφορά ή εμπορική συναλλαγή με την πύλη, θα του ζητηθούν πρόσθετες πληροφορίες προκειμένου να διεκπεραιωθεί και να διεκπεραιωθεί η συναλλαγή του αιτούντος χρήστη. Η εταιρεία Jewit srl χρησιμοποιεί τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να στείλει την επιβεβαίωση του αιτήματος ή της συναλλαγής και, εάν είναι απαραίτητο, μπορεί να χρησιμοποιήσει τις υπόλοιπες πληροφορίες για να επικοινωνήσει με τον χρήστη προκειμένου να λάβει ορισμένα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την επεξεργασία του αιτήματος ή της συναλλαγής του. Η εταιρεία Jewit srl μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας για: να στείλει στον χρήστη ένα μήνυμα συνοψίζοντας τα δεδομένα που επιβεβαιώνει τη συναλλαγή και οποιαδήποτε αποστολή προϊόντων και παρέχει περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το ίδιο. κοινοποιούν ειδικές προσφορές και προωθήσεις στον χρήστη σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας δήλωσης απορρήτου· να στέλνετε στον χρήστη περιοδικές έρευνες σχετικά με τον βαθμό ικανοποίησης ή την έρευνα αγοράς. Ο χρήστης μπορεί να ανακαλέσει τη συγκατάθεση που δόθηκε για την αποστολή επικοινωνιών μάρκετινγκ ανά πάσα στιγμή. Ο χρήστης μπορεί επίσης να ανακαλέσει τη συγκατάθεση που δόθηκε για συμμετοχή σε έρευνες.
Ο Τελικός Χρήστης δηλώνει ότι εξουσιοδοτεί την Jewit srl να κοινοποιεί και/ή να διαδίδει τα δεδομένα που παρέχονται από αυτόν και εισάγονται στη βάση δεδομένων σε άλλα υποκείμενα, υπό τον όρο ότι προορίζονται για τους ίδιους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν.
Η επεξεργασία των δεδομένων για την επίτευξη των προαναφερθέντων σκοπών γίνεται από εσωτερικό ή εξωτερικό τεχνικό προσωπικό (συνεργάτες, εργαζόμενοι, συνεργάτες υπεύθυνοι για την επεξεργασία) ή/και από τρίτα μέρη που ορίζονται από εμάς (ή διορίζονται από την κρατική νομοθεσία) για την παροχή της λειτουργικής εξυπηρετεί την εκτέλεση των εν λόγω εκθέσεων. Αυτά τα θέματα μπορεί να βασίζονται στον Άγιο Μαρίνο ή στο εξωτερικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση - Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής - Ελβετία και να παρέχουν υπηρεσίες όπως: φιλοξενία - πάροχος email - λίστα αλληλογραφίας και διαχείριση ενημερωτικών δελτίων - λογισμικό διαχείρισης - λογισμικό για τη βελτίωση της εμπειρίας χρήστη του site – φορολογικές και διοικητικές συμβουλές και διαχείριση – μεταφορές – τραπεζικές υπηρεσίες – κ.λπ.).
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected]
Ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να λάβει επιβεβαίωση για την ύπαρξη ή μη προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν, ακόμη και αν δεν έχουν καταχωρηθεί ακόμη, και την κοινοποίησή τους σε κατανοητή μορφή.
Ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να λάβει την ένδειξη: α) της προέλευσης των προσωπικών δεδομένων β) των σκοπών και των μεθόδων της θεραπείας· γ) της λογικής που εφαρμόζεται σε περίπτωση επεξεργασίας που πραγματοποιείται με τη βοήθεια ηλεκτρονικών οργάνων· δ) των στοιχείων ταυτότητας του ιδιοκτήτη, των διαχειριστών και του ορισθέντος αντιπροσώπου· ε) των υποκειμένων ή των κατηγοριών υποκειμένων στα οποία μπορούν να κοινοποιηθούν τα προσωπικά δεδομένα ή που μπορούν να μάθουν γι' αυτά ως ορισμένοι αντιπρόσωποι στην επικράτεια του κράτους, διαχειριστές ή πράκτορες.
Το ενδιαφερόμενο μέρος έχει το δικαίωμα να λάβει: α) ενημέρωση, διόρθωση ή, όταν ενδιαφέρεται, ενσωμάτωση δεδομένων. β) την ακύρωση, τη μετατροπή σε ανώνυμη μορφή ή τον αποκλεισμό δεδομένων που υποβάλλονται σε παράνομη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων των οποίων η διατήρηση δεν είναι απαραίτητη για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν σε επεξεργασία τα δεδομένα στη συνέχεια· γ) τη βεβαίωση ότι οι πράξεις που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) έχουν τεθεί υπόψη, επίσης ως προς το περιεχόμενό τους, σε αυτούς στους οποίους έχουν κοινοποιηθεί ή διαδοθεί τα δεδομένα, εκτός από την περίπτωση που αυτή η εκπλήρωση είναι αποδεικνύεται αδύνατη ή συνεπάγεται τη χρήση μέσων προδήλως δυσανάλογων προς το προστατευόμενο δικαίωμα.
L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Lei potrà esercitare i Suoi diritti sopra indicati nonché chiedere qualsiasi informazione in merito alla nostra policy di tutela dei dati personali inviando una comunicazione all’indirizzo sopra indicato o inviando una e-mail a: [email protected]
Αυτές οι πληροφορίες ενδέχεται να υποστούν παραλλαγές με ένδειξη της ημερομηνίας τροποποίησης στην ίδια σελίδα. Ως εκ τούτου, καλούμε τους χρήστες να το διαβάζουν σε κάθε νέα πρόσβαση.
Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι ο ιστότοπος χρησιμοποιεί επίσης cookies από τρίτα μέρη για τη βελτίωση της πλοήγησης. Διαβάστε τις σχετικές πληροφορίες για:
www.brandgioielli.com

Απαιτήσεις ηλικίας
Οι χρήστες δηλώνουν ότι είναι ενήλικοι σύμφωνα με την ισχύουσα γι αυτούς νομοθεσία. Επιπλέον, ο Χρήστης που πραγματοποιεί την αγορά μέσω της Jewit srl δηλώνει και εγγυάται ότι όποιος παραλαμβάνει την αποστολή των αγορασθέντων προϊόντων είναι ενήλικος σύμφωνα με την ισχύουσα για την τελευταία νομοθεσία.
ΑΡΜΟΔΙΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ: Αντιπρόσωπος Αγίου Μαρίνου