Κάθε Εγγραφή ή αγορά που κάνετε στο www.brandgioielli.it συνεπάγεται την αποδοχή των παρακάτω όρων.

Εισαγωγή
Ο ιστότοπος www.brandgioielli.com διαχειρίζεται η Jewit srl που εδρεύει στη Δημοκρατία του Αγίου Μαρίνου.
Αυτοί οι γενικοί όροι πώλησης (εφεξής μόνο "Γενικοί όροι") διέπουν την πώληση των προϊόντων που διατίθενται στο εμπόριο από το www.brandgioielli.com. Όλες οι αγορές προϊόντων που πραγματοποιούνται μέσω της ιστοσελίδας www.brandgioielli.com και σύμφωνα με τις διαδικασίες που αναφέρονται σε αυτήν, θα διέπονται από τους παρόντες Γενικούς Όρους.
Κάνοντας μια παραγγελία με τους διάφορους τρόπους που παρέχονται, ο Πελάτης δηλώνει ότι έχει διαβάσει όλες τις πληροφορίες που παρέχονται κατά τη διαδικασία αγοράς και ότι αποδέχεται πλήρως τους όρους και τις προϋποθέσεις (γενικούς και πληρωμής) που μεταγράφονται παρακάτω.

Εγγραφή
Για να χρησιμοποιήσουν την Υπηρεσία ή μέρος αυτής, οι Χρήστες πρέπει να εγγραφούν παρέχοντας αληθή και πλήρως όλα τα δεδομένα που ζητούνται στη σχετική φόρμα εγγραφής και να αποδεχτούν πλήρως την πολιτική απορρήτου και αυτούς τους γενικούς όρους. Ο Χρήστης έχει την ευθύνη να διατηρεί τα διαπιστευτήρια πρόσβασής του.

Διαδικασία αγοράς
Εκτός από τα κλασικά συστήματα μέσω τηλεφώνου ή e-mail, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ONLINE ΚΑΤΑΛΟΓΟ όπου, ακολουθώντας μια σωστή και ειλικρινή διαδικασία εγγραφής, αρκεί να κάνετε κλικ στο τρόλεϊ που υπάρχει σε κάθε άρθρο για να εισαχθεί σε φόρμα παραγγελίας. . Μόνο στο τέλος θα αποφασίσετε αν θα επιβεβαιώσετε την παραγγελία.
Η παραγγελία πραγματοποιείται μέσω επιβεβαίωσης της ίδιας και υπόκειται σε πληρωμή του τιμήματος, των φόρων και τυχόν εξόδων είσπραξης και πληρωμής που αναφέρονται στη φόρμα περίληψης της παραγγελίας. Κάθε παραγγελία που αποστέλλεται αποτελεί προσφορά αγοράς των προϊόντων. Οι παραγγελίες υπόκεινται στη διαθεσιμότητα και τη διακριτική αποδοχή του Ιδιοκτήτη.
Η Απόδειξη Επεξεργασίας Παραγγελίας δεν συνιστά αποδοχή της παραγγελίας σας. Η σύμβαση συνάπτεται όταν ο Κάτοχος αποστέλλει την Επιβεβαίωση Παραγγελίας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρέχεται από τον Χρήστη. Ο Κάτοχος διατηρεί το δικαίωμα να μην επιβεβαιώσει μια παραγγελία κοινοποιώντας στον Χρήστη, στη διεύθυνση e-mail που σχετίζεται με την παραγγελία του, την πιθανή μη διαθεσιμότητα ενός ή περισσοτέρων από τα προϊόντα που αγοράστηκαν. Σε αυτή την περίπτωση, ο Κάτοχος θα επιστρέψει το τίμημα που επιβαρύνει τον Χρήστη.
Αποκλείεται κάθε δικαίωμα του Πελάτη για αποζημίωση για ζημίες ή αποζημίωση, καθώς και οποιαδήποτε συμβατική ή εξωσυμβατική ευθύνη για άμεσες ή έμμεσες ζημιές σε πρόσωπα ή/και πράγματα, που προκαλούνται από τη μη αποδοχή, έστω και μερική, παραγγελίας.
Οι φωτογραφίες που σχετίζονται με τα προϊόντα ενδέχεται να μην αντικατοπτρίζουν ακριβώς την εμφάνιση και τις πληροφορίες που σχετίζονται με το παραδοθέν προϊόν.
Όλα τα προϊόντα που προσφέρονται προς πώληση στο www.brandgioielli.com υπάρχουν συνήθως στην αποθήκη μας. Ωστόσο, η πραγματική διαθεσιμότητα ενός προϊόντος είναι ενδεικτική, καθώς αρκετοί Χρήστες/Πελάτες μπορούν να το αγοράσουν ταυτόχρονα.Σε περίπτωση έλλειψης ή ελάχιστης διαθεσιμότητας ενός παραγγελθέντος προϊόντος, η Jewit srl θα ειδοποιήσει άμεσα τον πελάτη, κοινοποιώντας επίσης τυχόν χρόνους διαθεσιμότητας , με την επιφύλαξη του δικαιώματος του πελάτη να ακυρώσει την παραγγελία.
Η εταιρεία μπορεί να αποφασίσει να παραιτηθεί από την πώληση επιστρέφοντας το ποσό που καταβλήθηκε τις αμέσως επόμενες ημέρες και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός δέκα ημερών από την παραγγελία. Σε συμφωνία με την Jewit srl, θα μπορεί να αντικαταστήσει το παραγγελθέν προϊόν.
Σε ορισμένα προϊόντα, η Jewit srl διατηρεί το δικαίωμα να δέχεται παραγγελίες μειώνοντας τις ποσότητες, με την επιφύλαξη ειδοποίησης και αποδοχής από τον Πελάτη, διαφορετικά η παραγγελία θα θεωρείται ακυρωμένη.
Όλες οι τιμές στο site ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΦΟΡΟΙ. Εξαιρούνται τα έξοδα αποστολής. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν φόρους, δασμούς και φόρους που ισχύουν σε χώρες προορισμού εκτός της ΙΤΑΛΙΑΣ ή του Αγίου Μαρίνου.
*Παρακαλούνται οι πελάτες που σκοπεύουν να αγοράσουν με ΑΦΜ να το αναφέρουν κατά την παραγγελία στο πλαίσιο «Σημειώσεις» και να επικοινωνήσουν μαζί μας.
Η Jewit Srl διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις τιμές online ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση. Η μεταβολή των τιμών δεν μπορεί να οδηγήσει σε αξιώσεις αποζημίωσης από πελάτες.
Μπορεί να εμφανιστούν λανθασμένες τιμές στον ιστότοπο. Μετά την τοποθέτηση της παραγγελίας από τον πελάτη, η τιμή δεν μπορεί πλέον να τροποποιηθεί από τον πωλητή αλλά και σε αυτή την περίπτωση το δικαίωμα του πωλητή να μην αποδεχτεί την παραγγελία παραμένει ανεπηρέαστο.

ΠΛΗΡΩΜΕΣ
Για να αγοράσετε τα προϊόντα μας, μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε διαφορετικούς τρόπους πληρωμής:

– Πληρωμή με πιστωτική κάρτα
– Πληρωμή με προκαταβολή τραπεζικού εμβάσματος
- Πληρωμή με Paypal

Πληρωμή με πιστωτική κάρτα.
Η πληρωμή γίνεται με πιστωτική κάρτα. Μετά την επιβεβαίωση της παραγγελίας στον ιστότοπο www.brandgioielli.com, η παραγγελία σας θα βρίσκεται σε κατάσταση επεξεργασίας.

Πληρωμή με προκαταβολή τραπεζικού εμβάσματος
Η πληρωμή γίνεται με προκαταβολή τραπεζικού εμβάσματος. Μετά την επιβεβαίωση της παραγγελίας, θα γνωστοποιηθούν τα απαραίτητα στοιχεία για να γίνει η μεταφορά με το σχετικό ποσό της παραγγελίας που μόλις επιβεβαιώθηκε. Μόλις ληφθεί το τραπεζικό έμβασμα, το προσωπικό θα μπορεί να ξεκινήσει την προετοιμασία της παραγγελίας σας. Συνιστούμε να προσδιορίσετε τον αριθμό παραγγελίας στο θέμα της μεταφοράς για να διευκολυνθεί η διαχείρισή της. η παραγγελία θα εκκρεμεί μέχρι να παραληφθεί η μεταφορά.

Πληρωμή με Paypal
Η πληρωμή γίνεται μέσω Paypal. Μετά την επιβεβαίωση της παραγγελίας στον ιστότοπο www.brandgioielli.com, η παραγγελία σας θα βρίσκεται σε κατάσταση επεξεργασίας.

Συλλογές και Παράδοση
Με την αποστολή της παραγγελίας, ο πελάτης αναλαμβάνει να παραλάβει τα εμπορεύματα με courier που θα επιλέξουμε σύμφωνα με τις συμφωνημένες τιμές που χρεώνονται κατά τη στιγμή της παραγγελίας.
Σε κάθε περίπτωση η παραλαβή με courier γίνεται στο όνομα και για λογαριασμό του τελικού πελάτη στο γραφείο μας.
*** Τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν πάντα τον πελάτη και θα είναι 7 € για την τυπική αποστολή στην Ιταλία, εκτός εάν καθορίζεται δωρεάν αποστολή κατά τη στιγμή της αγοράς.

*Διανομή
Οι παραδόσεις γίνονται κατά τις κανονικές εργάσιμες ώρες στη διεύθυνση που υποδεικνύει ο Χρήστης και με τον τρόπο που καθορίζεται στην περίληψη της παραγγελίας.
Κατά την παράδοση, ο Χρήστης πρέπει να ελέγξει το περιεχόμενο προσδιορίζοντας τυχόν ανωμαλίες στη φόρμα παράδοσης.
Σε περίπτωση μη παραλαβής εντός της προθεσμίας που έχει ορίσει ο μεταφορέας, τα προϊόντα θα επιστραφούν στον Κάτοχο, ο οποίος θα αποζημιώσει την τιμή των προϊόντων αλλά όχι τα έξοδα αποστολής. Ο Κάτοχος δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για λάθη παράδοσης που οφείλονται σε ανακρίβειες ή ελλιπή ολοκλήρωση της παραγγελίας από τον Χρήστη, για ζημιές που μπορεί να έχουν προκληθεί στα Προϊόντα μετά την παράδοση στον μεταφορέα ή για καθυστερήσεις παράδοσης στον τελευταίο.

Δικαίωμα υπαναχώρησης
Ο Πελάτης, εφόσον είναι καταναλωτής, έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την προβλεπόμενη σύμβαση, χωρίς καμία κύρωση και χωρίς να προσδιορίσει τον λόγο, εντός 10 ημερών από την παραλαβή του προϊόντος.
Ο Πελάτης μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης γνωστοποιώντας το (εντός του προαναφερθέντος όρου) τηλεφωνικά στην Εξυπηρέτηση Πελατών στο 0549 963403 από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 9 έως τις 12:30 - από τις 16 έως τις 18:00. Ή γράφοντας στη διεύθυνση e-mail [email protected]
Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση με την προϋπόθεση ότι το προϊόν επιστραφεί άθικτο. Δεν είναι δυνατή η άσκηση υπαναχώρησης μόνο σε μέρος των προϊόντων που αγοράσατε. Τα προϊόντα πρέπει να επιστραφούν στην αρχική τους συσκευασία, άθικτα, άθικτα και άθικτα, με άθικτες σφραγίδες, μέσα στην αρχική συσκευασία, με αντίγραφο του δελτίου αποστολής και τον κωδικό IBAN, με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: Jewit srl via Pianndolano 12 – Serravalle – 47899
Δημοκρατία του Αγίου Μαρίνου
Κατά την άφιξή του στην αποθήκη, το προϊόν θα εξεταστεί για να εκτιμηθεί τυχόν ζημιά ή/και παραβίαση που δεν προκαλείται από τη μεταφορά.
Η επιστροφή του προϊόντος μέσω της ανακοινωθείσας άσκησης του Δικαιώματος Υπαναχώρησης συνεπάγεται την επιστροφή του τιμήματος του αγορασθέντος προϊόντος. Το άμεσο κόστος της επιστροφής (ΚΟΣΤΟΣ COURIER) χρεώνεται πάντα στον καταναλωτή.
Η Jewit Srl στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα και σε κάθε περίπτωση εντός 14 ημερών από την παραλαβή των εμπορευμάτων στην αποθήκη θα εξουσιοδοτήσει την επιστροφή στον Πελάτη των ποσών που καταβλήθηκαν με τραπεζικό έμβασμα. Τα έξοδα είσπραξης θα βαρύνουν οριστικά τον Πελάτη.
Για τους σκοπούς της επιστροφής, η αποστολή, μέχρι την βεβαίωση παραλαβής στο κατάστημά μας, γίνεται με την πλήρη ευθύνη του Πελάτη. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση σε περιπτώσεις ζημιάς, κλοπής ή απώλειας εμπορευμάτων που επιστράφηκαν με ανασφάλιστες αποστολές από τον Πελάτη για εργασίες επιστροφής εμπορευμάτων.

Μυστικότητα
Αυτοί οι όροι αναφέρονται τόσο σε προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω του ιστότοπού μας www.brandgioielli.com όσο και σε προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται απευθείας στην εταιρεία ή μέσω άλλων μεθόδων έμμεσης επικοινωνίας.
Με την εγγραφή σας, αποδέχεστε πλήρως τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται εδώ και συναινείτε στο γεγονός ότι η εταιρεία Jewit srl μπορεί να επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για την παροχή των υπηρεσιών για τις οποίες προβλέπεται.
Σχετ. Άρθρο 8 Ν. 23 Μαΐου 1995, αρ. 70, που εκδόθηκε από τον Captain Regent της Γαληνοτάτης Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
(Απαιτήσεις) Όποιος καλείται να συλλέξει προσωπικά δεδομένα για εφαρμογές υπολογιστή πρέπει να γνωρίζει: α) τους σκοπούς που επιδιώκει η συλλογή δεδομένων· β) τον υποχρεωτικό ή προαιρετικό χαρακτήρα των απαντήσεων· γ) τις συνέπειες για τον εαυτό του , για «οποιαδήποτε έλλειψη ανταπόκρισης· δ) του προορισμού των πληροφοριών που συλλέγονται, οι οποίες μπορεί να είναι δημόσιες, εμπιστευτικές ή να επεκταθούν σε καλά αναγνωρισμένα τρίτα μέρη· ε) της ύπαρξης του δικαιώματος, που εγγυάται ο νόμος, πρόσβασης και διόρθωση των δεδομένων που συλλέχθηκαν.
Οι πληροφορίες παρέχονται μόνο για αυτόν τον ιστότοπο και όχι για άλλους ιστότοπους που μπορεί να συμβουλευτεί ο χρήστης μέσω συνδέσμων σε αυτόν τον ιστότοπο. Επισκεπτόμενοι αυτόν τον ιστότοπο, δηλώνετε σιωπηρά ότι έχετε κατανοήσει και αποδεχτεί τις μεθόδους θεραπείας που περιγράφονται σε αυτήν τη δήλωση απορρήτου. Η εταιρεία Jewit srl via Piandolano 12 – Serravalle – 47899 – Rep. San Marino (SM) στο πρόσωπο του pro-tempore νόμιμου εκπροσώπου της είναι ο ιδιοκτήτης της επεξεργασίας των προαναφερθέντων δεδομένων.
Τα προσωπικά σας δεδομένα θα υποβληθούν σε επεξεργασία σύμφωνα με τη νομοθεσία και σύμφωνα με τους σκοπούς που αναφέρονται εδώ. Η θεραπεία θα βασίζεται στις αρχές της ορθότητας, της νομιμότητας και της διαφάνειας και της προστασίας του απορρήτου σας.Οι μέθοδοι θεραπείας περιλαμβάνουν τη χρήση χειρωνακτικών, εργαλείων πληροφορικής και τηλεματικής (συμπεριλαμβανομένου φαξ, τηλεφώνου, ακόμη και χωρίς βοήθεια χειριστή, e-mail, SMS και άλλα συστήματα πληροφορικής ή/και αυτοματοποιημένων επικοινωνιών).
Η Jewit srl συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των ενδιαφερομένων για την παροχή υπηρεσιών για τις οποίες απαιτείται εγγραφή, την εκτέλεση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις συμβατικές σχέσεις που έχουν συναφθεί μαζί σας ή για την εκτέλεση προσυμβατικών δραστηριοτήτων, ιδίως: διαχείριση πελατολογίου ; εκπλήρωση λογιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων· διαχείριση διαφορών· δραστηριότητες μάρκετινγκ και ανίχνευση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών. Η παροχή των δεδομένων που απαιτούνται για αυτούς τους σκοπούς δεν είναι υποχρεωτική αλλά απαραίτητη και η άρνηση παροχής τους θα καταστήσει αδύνατη για την Jewit srl να δημιουργήσει και να εφαρμόσει τις εν λόγω σχέσεις.
Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από επισκέπτες που αποστέλλουν αιτήματα για πληροφορίες θα χρησιμοποιηθούν για την ολοκλήρωση του ίδιου του αιτήματος.
Τα προσωπικά δεδομένα όσων εγγράφονται στα ενημερωτικά δελτία και εκείνων που (με την εγγραφή τους στον ιστότοπο ή με άλλο τρόπο παρέχοντας τη συγκατάθεσή τους) γενικά συναινούν στις δραστηριότητες μάρκετινγκ μας θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τους σκοπούς της παροχής της υπηρεσίας ή της ζητούμενης υπηρεσίας και θα διατηρούνται κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας ή έως ότου δεν υπάρχει νομικά σχετικό συμφέρον για τη διατήρησή τους.
Εάν είστε ήδη πελάτης μας, θα μπορούμε να στέλνουμε εμπορικές ανακοινώσεις σχετικά με υπηρεσίες και προϊόντα παρόμοια με αυτά που έχετε ήδη χρησιμοποιήσει, εκτός εάν διαφωνείτε.
Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να υποβάλει αίτημα για προσφορά ή εμπορική συναλλαγή με την πύλη, θα του ζητηθούν πρόσθετες πληροφορίες προκειμένου να διεκπεραιωθεί και να διεκπεραιωθεί η συναλλαγή του αιτούντος χρήστη. Η εταιρεία Jewit srl χρησιμοποιεί τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να στείλει την επιβεβαίωση του αιτήματος ή της συναλλαγής και, εάν είναι απαραίτητο, μπορεί να χρησιμοποιήσει τις υπόλοιπες πληροφορίες για να επικοινωνήσει με τον χρήστη προκειμένου να λάβει ορισμένα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την επεξεργασία του αιτήματος ή της συναλλαγής του. Η εταιρεία Jewit srl μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας για: να στείλει στον χρήστη ένα μήνυμα συνοψίζοντας τα δεδομένα που επιβεβαιώνει τη συναλλαγή και οποιαδήποτε αποστολή προϊόντων και παρέχει περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το ίδιο. κοινοποιούν ειδικές προσφορές και προωθήσεις στον χρήστη σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας δήλωσης απορρήτου· να στέλνετε στον χρήστη περιοδικές έρευνες σχετικά με τον βαθμό ικανοποίησης ή την έρευνα αγοράς. Ο χρήστης μπορεί να ανακαλέσει τη συγκατάθεση που δόθηκε για την αποστολή επικοινωνιών μάρκετινγκ ανά πάσα στιγμή. Ο χρήστης μπορεί επίσης να ανακαλέσει τη συγκατάθεση που δόθηκε για συμμετοχή σε έρευνες.
Ο Τελικός Χρήστης δηλώνει ότι εξουσιοδοτεί την Jewit srl να κοινοποιεί και/ή να διαδίδει τα δεδομένα που παρέχονται από αυτόν και εισάγονται στη βάση δεδομένων σε άλλα υποκείμενα, υπό τον όρο ότι προορίζονται για τους ίδιους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν.
Η επεξεργασία των δεδομένων για την επίτευξη των προαναφερθέντων σκοπών γίνεται από εσωτερικό ή εξωτερικό τεχνικό προσωπικό (συνεργάτες, εργαζόμενοι, συνεργάτες υπεύθυνοι για την επεξεργασία) ή/και από τρίτα μέρη που ορίζονται από εμάς (ή διορίζονται από την κρατική νομοθεσία) για την παροχή της λειτουργικής εξυπηρετεί την εκτέλεση των εν λόγω εκθέσεων. Αυτά τα θέματα μπορεί να βασίζονται στον Άγιο Μαρίνο ή στο εξωτερικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση - Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής - Ελβετία και να παρέχουν υπηρεσίες όπως: φιλοξενία - πάροχος email - λίστα αλληλογραφίας και διαχείριση ενημερωτικών δελτίων - λογισμικό διαχείρισης - λογισμικό για τη βελτίωση της εμπειρίας χρήστη του site – φορολογικές και διοικητικές συμβουλές και διαχείριση – μεταφορές – τραπεζικές υπηρεσίες – κ.λπ.).
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected]
Ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να λάβει επιβεβαίωση για την ύπαρξη ή μη προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν, ακόμη και αν δεν έχουν καταχωρηθεί ακόμη, και την κοινοποίησή τους σε κατανοητή μορφή.
Ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να λάβει την ένδειξη: α) της προέλευσης των προσωπικών δεδομένωνβ) των σκοπών και των μεθόδων θεραπείας· γ) της λογικής που εφαρμόζεται σε περίπτωση θεραπείας που πραγματοποιείται με τη βοήθεια ηλεκτρονικών οργάνων·δ ) των στοιχείων ταυτότητας του ιδιοκτήτη, των διαχειριστών και του ορισθέντος αντιπροσώπου· ε) των υποκειμένων ή των κατηγοριών υποκειμένων στα οποία μπορούν να κοινοποιηθούν τα προσωπικά δεδομένα ή που μπορούν να μάθουν γι' αυτά ως ορισθέντες αντιπρόσωποι στην επικράτεια του κράτους , διευθυντές ή πράκτορες.
Το ενδιαφερόμενο μέρος έχει το δικαίωμα να επιτύχει: α) ενημέρωση, διόρθωση ή, όταν ενδιαφέρεται, ενσωμάτωση δεδομένων· β) ακύρωση, μετατροπή σε ανώνυμη μορφή ή αποκλεισμό δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά παράβαση του νόμου, συμπεριλαμβανομένων εκείνων των οποίων η διατήρηση δεν είναι απαραίτητη σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν σε επεξεργασία τα δεδομένα· γ) τη βεβαίωση ότι οι πράξεις που αναφέρονται στα γράμματα α) και β) έχουν τεθεί υπόψη, καθώς και για το περιεχόμενό τους, εκείνων στους οποίους απευθύνονται τα δεδομένα κοινοποιήθηκε ή διαδόθηκε, εκτός από την περίπτωση που αυτή η εκπλήρωση αποδειχθεί αδύνατη ή συνεπάγεται τη χρήση μέσων προδήλως δυσανάλογων προς το προστατευόμενο δικαίωμα.
Ο ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να αντιταχθεί, εν όλω ή εν μέρει: α) για νόμιμους λόγους, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν, ακόμη και αν σχετίζονται με τον σκοπό της συλλογής· β) στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν για σκοπούς αποστολής διαφημιστικού υλικού ή υλικού απευθείας πωλήσεων ή για διεξαγωγή έρευνας αγοράς ή εμπορικής επικοινωνίας. Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας που αναφέρονται παραπάνω καθώς και να ζητήσετε οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την πολιτική μας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στέλνοντας μια ανακοίνωση στη διεύθυνση που αναφέρεται παραπάνω ή από στέλνοντας ένα e-mail στη διεύθυνση: [email protected]
Αυτές οι πληροφορίες ενδέχεται να υποστούν παραλλαγές με ένδειξη της ημερομηνίας τροποποίησης στην ίδια σελίδα. Ως εκ τούτου, καλούμε τους χρήστες να το διαβάζουν σε κάθε νέα πρόσβαση.
Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι ο ιστότοπος χρησιμοποιεί επίσης cookies από τρίτα μέρη για τη βελτίωση της πλοήγησης. Διαβάστε τις σχετικές πληροφορίες για:
www.brandgioielli.com

Απαιτήσεις ηλικίας
Οι χρήστες δηλώνουν ότι είναι ενήλικοι σύμφωνα με την ισχύουσα γι αυτούς νομοθεσία. Επιπλέον, ο Χρήστης που πραγματοποιεί την αγορά μέσω της Jewit srl δηλώνει και εγγυάται ότι όποιος παραλαμβάνει την αποστολή των αγορασθέντων προϊόντων είναι ενήλικος σύμφωνα με την ισχύουσα για την τελευταία νομοθεσία.
ΑΡΜΟΔΙΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ: Αντιπρόσωπος Αγίου Μαρίνου